Автоматизація звітності МСФЗ (XBRL-звітність)

Компанія Лайм Системс розробила та впровадила у чотирьох банках прикладне рішення «Звітність МСФЗ» на базі інформаційно-аналітичної системи Scrooge Analytics.

Рішення «Звітність МСФЗ» призначене для розрахунку та підготовки фінансової звітності у відповідності до вимог Таксономії МСФЗ.

«Звітність МСФЗ» передбачає налаштування та формування розрахункових показників форм Таксономії МСФЗ на підставі первинних аналітичних даних банків з урахуванням облікових політик банків. Для отримання розширених вихідних даних реалізована інтеграція з системами банку з управління ризиками та  обліку основних засобів і нематеріальних активів. Наразі автоматизовано понад 30 звітних форм (повністю або частково).

Налаштування показників Таксономії МСФЗ та подальший супровід (перегляд та оновлення Таксономії МСФЗ) здійснюється за підтримки досвідчених з МСФЗ спеціалістів компанії.

«Звітність МСФЗ» дозволяє:

  • суттєво скоротити строки формування показників фінансової звітності та мінімізувати помилки при їх формуванні;
  • уточнювати вхідну інформацію та за необхідності відображати додаткові  операції для формування показників фінансової звітності безпосередньо в Scrooge Analytics;
  • оперативно розшифровувати та деталізувати розрахункові показники із максимальною точністю на всіх етапах підготовки розрахункових показників для перевірки фахівцями банку та зовнішніми аудиторами;
  • зберігати розраховані  показники за попередні періоди.

Розраховані показники форм Таксономії МСФО експортуються в XBRL конвертор M.E.DOC або безкоштовний програмний продукт iXBRL Report. Компанія також готова розробити інтеграцію з іншими конверторами за умови наявності описаного до них API.

Варто зазначити, що для успішного функціонування прикладного рішення «Звітність МСФЗ» джерелом первинної інформації можуть виступати будь-які системи (АБС, CRM та ін.), тому дане рішення може бути встановлено в будь-якій фінансовій установі, незалежно від АБС, що використовується.

З питань отримання більш детальної інформації звертайтесь info@lime-systems.com