Міжнародна фінансова звітність для сучасного банку

Компанія Лайм Системс успішно завершила проект по впровадженню модуля «Звітність МСФЗ» на базі інформаційно-аналітичної системи Scrooge Analytics в АТ А-БАНК.

Модуль «Звітність МСФЗ» – це інструмент для підготовки фінансової звітності відповідно до вимог стандартів МСФЗ (таксономії). Модуль реалізовано як потужний та розвинений конструктор, який дозволяє гнучко налаштовувати варіанти формування розрахункових показників форм таксономії МСФЗ на підставі облікової політики банку. Рішення включає в себе широкий набір методів вивантаження проміжних результатів розрахунку з різними рівнями деталізації для забезпечення проміжних контролів на всіх етапах підготовки розрахункових показників.

Розраховані показники форм таксономії МСФЗ експортуються в обраний банком XBRL конвертор.

Формування розрахункових показників виконується на підставі первинних даних, отриманих з АБС Scrooge. Для отримання розширених вихідних даних в рамках проекту реалізована інтеграція з системами банку по управлінню ризиками, обліком основних засобів і нематеріальних активів.

Налаштування всіх розрахункових показників було виконано у повній відповідності до затвердженої в банку методології обліку.

Наявність в модулі «Звітність МСФЗ» гнучкого конструктора дозволяє банку оперативно та своєчасно адаптувати алгоритми як до можливих змін вимог регулюючих органів, так і при змінах власних методик банку.