АБС Scrooge

Автоматизована банківська система Scrooge - це комплексна система для автоматизації операційної, облікової і управлінської діяльності кредитної установи з розгалуженою мережою відділень, що забезпечує інтегроване управління ресурсами банку та його ефективну діяльність. Система забезпечує формування єдиного інформаційного простору – всі операції територіально-розподіленого банку здійснюються в єдиній базі даних, що гарантує повну прозорість роботи філій та можливість побудови централізованого бек-офісу.

Про систему

Архітектура системи АБС Scrooge надає можливість налаштовувати бізнес-процеси всіх напрямів діяльності сучасної кредитної установи.

Система оптимізує роботу корпоративного і роздрібного бізнесу, казначейського управління, бухгалтерії банку, департаменту ризиків, фінансового моніторингу, автоматизує процес подання банківських звітів для регулятора, як за національними, так і за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Переваги АБС SCROOGE

 • НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

  Трирівнева масштабована архітектура виключає фізичний доступ користувачів до бази даних. Механізм, що застосовується для шифрування каналів, забезпечує безпеку передачі даних між віддаленими терміналами та сервером додатків. Конфіденційність інформації та підтвердження авторства документів в системі забезпечується за допомогою електронно-цифрового підпису (ЕЦП).

 • ВІДКРИТІСТЬ І ГНУЧКІСТЬ

  Система легко налаштовується під індивідуальні вимоги банку з будь- яким масштабом, спеціалізацією бізнесу і продуктовою стратегією. Зручність адаптації забезпечується завдяки численним атрибутам параметризації банківських продуктів, особливостям виконання операцій, правилам формування документів та ін. Також ця особливість системи дозволяє оперативно адаптуватися до нових умов при зміні нормативної бази.

 • ФУНКЦІОНАЛЬНА ПОВНОТА

  Створення максимально повної з точки зору функціональних можливостей інформаційно-технологічної інфраструктури банку (корпоративні послуги, роздрібне обслуговування, інвестиційний бізнес, управлінський облік, бюджетне планування та ін.).

 • ЗРУЧНІСТЬ ТА ПРОСТОТА

  Сучасний, дружній та оптимізований з точки зору зручності інтерфейс з можливістю індивідуального «тонко» налаштування екранних форм системи під кожного користувача системи.

 • УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

  Система може виступати:

  – як самостійна та повноцінна платформа для небанківських фінансових компаній;

  – як повнофункціональний картковий on-line бек-офіс для фінансових установ.

вже користуються продуктом

Бажаєте отримати інформацію про продукт?