Казначейство

Головне призначення системи SCROOGE: TREASURY – підтримка повного циклу роботи банку з FOREX, DEPO, CASH-операціями, починаючи від формування клієнтських заявок до укладення угод і проведення розрахунків на міжбанківському національному та міжнародному ринках.

Про систему

Cистема покликана поліпшити якість обслуговування клієнтів, скоротити час виконання операцій, забезпечити взаємопов’язану роботу фронт-офісу, бек-офісу, дилерів банку, відділу кореспондентських відносин. Система SCROOGE: TREASURY є модульним програмним комплексом,
який складається з декількох взаємопов’язаних додатків:

  • Клієнти ділінгової системи
  • Індикативні курси
  • Менеджер заявок
  • Генеральні заявки
  • Угоди

Всі додатки об’єднані в єдину систему, що автоматизує облік конверсійних операцій банку і угод на ринку міжбанківського кредитування. Завдяки системі, в банку з’являється можливість вести реєстрацію та облік конверсійних операцій купівлі та продажу валюти «TOD», «ТОМ», «SPOT», «FORWARD», угод «SWAP», угод залучення і розміщення міжбанківських кредитів і депозитів, вести облік забезпечень за операціями, виконувати операції ROLLOVER, NETTING, розрахунки SPLIT і багато іншого.

вже користуються продуктом

Бажаєте отримати інформацію про продукт?