Scrooge Analytics

Це банківська аналітична система, що охоплює великий спектр питань, починаючи від консолідації та візуалізації даних до моделювання та управління ризиками. Система забезпечує інформаційну підтримку для планування й оцінки бізнесу банку з деталізацією до ЦФВ, банківських продуктів, клієнтів.

Система дозволяє:

  • Проводити консолідацію даних оперативного обліку банку з метою поглибленого аналізу і побудови прогнозу різних показників
  • Проводити якісну оцінку прибутковості фінансової установи з максимальним ступенем достовірності та деталізації шляхом надання відповідних інструментів системи
  • Вирішувати аналітичні завдання за допомогою надання широкого спектру готових прикладних рішень і методик
  • Підвищити якість та швидкість підготовки інформації для прийняття управлінських рішень
  • Проводити управлінський облік та бюджетування
  • Користуватися рішеннями з трансфертного ціноутворення та звітністю МСФЗ

вже користуються продуктом

Бажаєте отримати інформацію про продукт?